Registratie en certificatie


Lidmaadschap BPSW

BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg en sociaal psychiatrische ondersteuning.

HACCP

Voedingsverzorging in instellingen volgens de wettelijke regels:

Bereidt, bewaart, vervoert of verstrekt je instelling voeding? Je bent dan wettelijk verplicht te werken met een systeem dat de voedselveiligheid beheerst. Als je werkt volgens de Hygiënecode, toon je aan dat je instelling werkt op een voedselveilige manier. Aangezien we hygiene erg belangrijk vinden hebben we het certificaat HACCP in de zorg.

ISO

Mometeel zijn we druk bezig met het halen van ons isocertificaat. We hopen deze de eerste helft van 2019 te hebben behaald.

Een ISO certificaat

De iso norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagement van een organisatie. ISO voor de zorg (formeel EN15224) is een Europese Norm voor beoordeling van het kwaliteit managementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteit managementsysteem van een zorgorganisaties. Bij bedrijven met een ISOcertificering kunt u er dus vnauit gaan dat er een goed kwaliteitsysteem aanwezig is.